Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Youth connAction

Welcome to a fun and interactive meeting place between youth in Bavaria and Skara diocese. The program we are planning are for about 2 hours with an addional open end for those who can´t get enough

When?
October 13 at 7 pm  
Where?
Zoom
Who?
Youth between 17 and 28 years of age

 

Questions? Contact Johanna or Lisa

Johanna Kluge kluge(a)ejb.de 0911 4304-231

Lisa Gerenmark lisa.gerenmark(a)svenskakyrkan.se 0511-26215