Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Workshop Gnistan

1. PENNAN ÄR MÄKTIGARE ÄN SVÄRDET

En workshop om hur man besegrar och befriar med hjälp av ord.

Välkommen till en skivarverkstad med Luka Vestergaard, präst i Mariestad, poet och fd chefsredaktör för tidningen Anti

2. FEMINISTISK LÄSNING AV MATTEUS

Feministisk översättning och inkluderande språk i bibeln. Går det och spelar det någon roll?

Erik Horner är pastorsadjunkt i Norra Billing och står bakom Instagramkontot Min förälder i himlen

3.  KROPPSKONTROLL

Vill du veta hur det fungera att komma över känslor och bli lugn i stressade situationer? Andningen är nyckeln, Bönen likaså.  Kom så förstår du. 

Fredrik Östblom från Falköping guidar oss igenom denna workshop

4. KRÄNKNINGAR, SKULD OCH ÖVERGREPP—DET GÅR ATT FÖRSONAS?

Skuld, kränkningar, förlåtelse, förövare, brottsoffer, möjligheten och utmaningar med försoning.

Välkommen till en workshop med Ulrica Fritzon, stiftsteolog och fd fängelsepräst

5. KYRKA PÅ NÄTET

I samband med pandemin blev församlingarna alltmer digitala, och många förändrade sitt arbete. Vad hände i Svenska kyrkans digitala kanaler när verkligheten ställdes på sin kant? Undervisning, diakoni, mission och gudstjänst – allt går att förmedla över sociala medier.

Charlotte Frycklund och Lina Beutler från kyrkokansliets Sociala medier redaktion är med oss denna dag

6. AGERA I SAMHÄLLSDEBATTEN?

Hör religion och politik ihop eller ska de hållas isär? Ska kyrkan och vi som kristna höja rösten i politiska frågor utifrån vår tro? Under denna workshop får vi tillsammans tänka kring och diskutera hur vår kristna tro kan påverka samhället och om det är vår uppgift att agera i samhällsdebatten?

Vi välkomnar Veronica Pålsson, prästkandidat i Skara stift som skrivit en uppsats på ämnet ovan.

7. TECHNOMÄSSAN

Sjung technomässans sånger tillsammans med körungdomar från Tidaholm

Välkommen till en annorlunda körworkshop med Gergana Andersson

8. AGERA TILL FOTS

En fysisk workshop där ni med hjälp av orienteringens grunder och bibelkunskap tar er framåt.

vår fantastiska ordförande Anna Andersson tillika orienteringsbrud leder oss i denna fysiska workshop – kläder efter väder gäller!

9. DEMOKRATI—både möjlighet och ansvar

Vad innebär egentligen demokrati, vilka möjligheter ger den att påverka och förändra och vad skulle hända om demokratin sakta skulle brytas ner?

Jakob Lindqvist från Sensus håller i denna workshop på ett mycket aktuellt och viktigt tema!