Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Volleyboll-SM

2023 är året när vi äntligen får mötas och spela Volleyboll igen.

Undenäs-Forsvik bjuder in till Stiftsungdomsmässa och volleybollturnering i Karlsborgs pastorat! Kom och dela bröd och passa boll med varandra den 11:e mars 2023 i Molidens idrottshall!

För dig som är 13 år (klass 7) och äldre.

Mer information och anmälan hittar ni på

www.svenskakyrkansunga.nu/undenas