Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Ung Resurs

Praktikåret ungresurs.nu är en möjlighet för unga vuxna mellan 18 och 25 år att göra en insats för medmänniskor inom Svenska kyrkan och dela en församlings tro och liv.

Samtidigt är det en möjlighet för församlingen att få en extra resurs. En ung person, med nya idéer, kan bidra med ett utifrånperspektiv och berika församlingsarbetet.

Praktikåret i Svenska kyrkan är en möjlighet för en ung vuxen som kanske har tankar på att utbilda sig till ett yrke i kyrkan. Eller som kanske vill göra något meningsfullt medan hen funderar över vad hen egentligen är intresserad av. Under praktikåret blir ungdomen en extra resurs i församlingen och får en handledare som stöttar under året. Det betyder att hen inte ersätter ordinarie personal. Praktikperioden pågår under ett skolår, från augusti till juni.

Praktiktiden ser olika ut i olika församlingar, men många praktikanter deltar i verksamheter för barn och unga. Det kan till exempel också handla om att delta i arbetet med körer, i verksamheter för äldre, eller utföra vaktmästaruppgifter. Den som ansöker får själva önska vilka uppgifter den vill arbeta med. På samma sätt får församlingen som ansöker om en praktikant ange vilka uppgifter de kan erbjuda.

Förutom den dagliga verksamheten i församlingen innehåller året 18 kursdagar tillsammans med de andra praktikanterna på Helsjöns folkhögskola fördelade på fyra tillfällen

Ung Resurs genomförs som en folkhögskolekurs i samverkan mellan Göteborgs stift, Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift och Helsjöns folkhögskola.

Sista ansökan 15 april för ungdomar och 15 mars för församlingar!

Ansökan och mer info

Välkommen till ett webinar om Ung Resurs – ett praktikår i Svenska kyrkan. 7 nov kl 13.00-14.30 Du får möta kursledning och handledare som berättar om hur Ung Resurs fungerar. Du är välkommen att lyssna och ställa frågor. Den digitala träffen vänder sig till anställda i Svenska kyrkan, kyrkoherdar och förtroendevalda. Anmäl dig HÄR senast 5 nov