Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Uppmärksamma din lokalavdelning!

Vet alla i din församling om att Svenska Kyrkans Unga finns?

Här samlar vi tips från er medlemmar på hur en kan göra för att berätta om sin lokalavdelning och om Svenska Kyrkans Unga.

Detta kan en använda t.ex på församlingsdagar, när det är kollekt till SKU men också i andra sammanhang.

Tips

  1. Ordna en tipspromenad i samband med t.ex gudstjänst med olika frågor, bland annat om SKU.
  2. Starta en youtubekanal och gör små korta klipp om SKU, vad ni gör i grupperna, vad medlemmarna tycker är viktigt mm