Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Taizé Jerusalem

Taizémöte i Jerusalem 8-15 maj 2022 för dig som är 18-30 år.

SKU Skara stift har beslutat att subventionera resan för upp till fem medlemmar i distriktet. 

Du som reser anordnar din egen resa, men vi ser till att du kommer i kontakt med de andra deltagarna från distriktet för samordning.

För att få ta del av subventioneringen vill vi veta hur du tänker att din resa kan komma andra till del efter hemkomst. Kan du tänka dig att besöka ungdomsgrupper i stiftet? Leda en workshop på Gnistan eller något annat?

Sista ansökan är 15 mars, sedan kommer distriktsstyrelsen fatta beslut om vilka som får ta del av subventionen av de som ansökt.

Program i Jerusalem:

Besök på de viktigaste platserna i Jerusalem och i närheten i en anda av pilgrimsfärd. Bön tillsammans morgon, middag och kväll, bibelreflektion, delning med unga vuxna från olika delar av världen och med kristna från det heliga landet. En dag vid Galileiska sjön (Tiberiassjön) och bön i Nasaret. Fler kristna från det heliga landet kommer att ansluta sig från torsdag till lördag. Morgonprogrammet för dessa dagar kommer att likna morgonprogrammet vid ett europeiskt möte. Eftermiddagar: middags- och kvällsbön i olika kyrkor i Jerusalem. 

Boende: hos familjer i det heliga landet

Kostnad: 120 euro för mat och boende i det heliga landet + kostnad för resa

Subvention: 2500 kr 

Krav: Vi kommer välja ut upp till fem medlemmar som har en god tanke kring hur de vill dela med sig av erfarenheterna från sin resa efter hemkomst. Vi kräver också att flygresan klimatkompenseras.

Övrigt: Ditt pass måste vara giltigt minst 6 månader efter planerad hemresa, se också över vad som gäller med vaccinationsintyg

 

Deltagare uppmanas att förregistrera sig så snart som möjligt. Skriv till holyland2021(a)taize.fr.

Kom ihåg att skicka med ditt passnummer. I början av 2022 kommer de att informera dig om hur du registrerar dig. Köp inte din flygbiljett innan din registrering har accepterats.