Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Styrelse i lokalavdelningen

I Svenska Kyrkans Unga tycker vi om demokrati. Alla människor är skapade till Guds avbild och därför är det viktigt att alla medlemmars röster väger lika tungt och att alla har samma möjlighet att påverka. Barn och unga har kompetens att själva eller med stöd av vuxna leda och styra sin egen verksamhet.

Varje medlem mellan 0-30 år har rösträtt på årsmötet som är en gång om året, men sen då?

I SKU kan en välja att antingen ha fler medlemsmöten under året där alla medlemmar har möjlighet att vara med och besluta eller så väljer årsmötet en styrelse som får i uppdrag att fatta beslut åt lokalavdelningen under året fram tills nästa årsmöte.

Hur många som sitter i styrelsen beslutar antingen årsmötet eller så skriver ni in det i stadgarna. Minst tre personer är bra.

Till styrelsens hjälp finns lite olika material och utbildningar från förbundet och distriktet. Det går också alltid bra att höra av sig till stiftskonsulenten Lisa eller till någon i distriktsstyrelsen om ni vill ha hjälp eller inspiration så kommer vi på besök!

Dessa finns på länkarna nedan att ladda ner eller beställa hem.

En hel del – medlemsutbildning

Styrelseutbildning material

Skara distrikt inbjuder också till utbildningar som t.ex demokratidagar. Kolla in dessa under rubriken Utbildning