Med rötter & fötter

Med rötter och fötter är en interreligiös utbildning för unga där innehållet fokuserar på att lära känna rasismens olika former i Sverige idag kopplat till sin egen tradition och liv. Deltagarna ska ges verktyg till hur vi kan bidra till konstruktiv och inkluderande förändring, samt agera i sitt egna konkreta sammanhang.

Utbildningen riktar sig mot dig som är intresserade av interreligiös utbildning som ska ge verktyg för att diskutera, samtala och problematisera sitt eget sammanhang i utbyte mellan muslimska ungdomar och kristna ungdomar. Utbildningen ska ge kunskap om rasismens olika former i Sverige, mänskliga rättigheter, makt och demokrati samt antisemitism inom kristen och islamsk tradition.

Omfattning

(På grund av Covid är kursen flyttad till hösten 2021, nya datum kommer)
20 mars kl 10.00 -21 mars kl. 16.00 (ink. övernattning)
7 april kl. 18.00-20.00 (digitalt)
29 maj kl. 10.00 -16.00

Målgrupp
Du som deltagare ska finnas i ett sammanhang där du kan omsätta din nya kunskap i handling. Du ska vara i gymnasieåldern eller äldre.
Ni ska vara minst två från varje lokalavdelning/församling, kan också vara ideell/anställd eller personer från olika sammanhang på samma ort som kan samarbeta hemmavid.

Mer information om anmälan kommer snart

Kursen är ett samarbete mellan: Svenska kyrkan, Svenska Kyrkans Unga i Skara och Göteborgs stift, Göteborgs Unga Muslimer, Sensus