Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Med rötter & fötter

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av interreligiös utbildning som ska ge verktyg för att diskutera, samtala och problematisera sitt eget sammanhang i utbyte mellan muslimska ungdomar och kristna ungdomar. Utbildningen ska ge kunskap om rasismens olika former i Sverige, mänskliga rättigheter, makt och demokrati samt antisemitism inom kristen och islamsk tradition.

Utbildningen riktar sig till gymnasieungdomar och uppåt. Utbildningen är också öppen för t.ex. ledare och pedagoger. Vi ser gärna att ni kommer två personer från ert sammanhang/ort. Det kan vara två från samma församling eller en från Svenska Kyrkans Unga och en från annat samfund på samma ort som tillsammans vill arbete för ett bättre samhälle. Du som går kursen har en vilja att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet, och för ett inkluderande samhälle.

Utbildningen kommer ske vid tre tillfällen. Första tillfället sker som internat lördag-söndag, andra tillfället blir en kortare digital träff, tredje tillfället blir en heldag.

Kursens träffar

30-31 oktober (troligen Flämslätt stifts- och kursgård)
24 november, digital kvällsträff
5 februari 2022, kursdag i Gbg

Vi planerar även för en digital informationsträff för den som är intresserad av att veta mer om kursen. Datum för den är 31 augusti och mer info kommer längre fram.

Anmälningsavgift

250 kr

Mer info och anmälan

Kursen är ett samarbete mellan: Svenska kyrkan, Svenska Kyrkans Unga i Skara och Göteborgs stift, Göteborgs Unga Muslimer, Sensus