Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Riksårsmötet

Riksårsmötet 2023 blir 3-6 augusti i Jönköping.

Som vanligt är det ombuden på DÅM som väljer vilka som får åka och representera Skara distrikt, hör av dig till valberedningen om du vill vara en av dem.