Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Riksårsmötet

Riksårsmötet (RÅM) är den 5-7 augusti och blir även 2021 digitalt. Vi från Skara distrikt har bokat Flämslätt och hoppas att restriktionerna låter oss samlas där. Alla kommer ha möjlighet att bo i eget rum, alternativt delat rum med någon en träffar ofta. Vi kommer sitta uppkopplade i Jättasalen där vi kan sitta med avstånd och med dörren öppen för luftutbyte.

Vi tänker att vi ses redan kl 18.00 den 4 augusti och startar med förmöte där vi tillsammans går igenom alla handlingar.

Även Karlstad distrikt kommer vara på Flämslätt och vi kommer ha en del utomhusaktiviteter med dem.

Distriktsstyrelsen har fått i uppdrag att fylla de sista platserna. Är du intresserad av att delta som ombud på RÅM ? Maila skara(a)svenskakyrkansunga.se och anmäl ditt intresse

OBS! Det kostar inget att vara ombud på RÅM, mat och boende betalas av distriktet. Du ordnar enbart din resa till och från Flämslätt


Har du frågor kan du vända dig till mailadressen ovan eller via telefon till stiftskonsulent Lisa Gerenmark 0511-26215

Du som är vald att åka på RÅM behöver anmäla dig på medlemssidorna. Du ska ha fått ett mail med information och länkar. Sista anmälan är 31 maj.

Mer information om RÅM får du på förbundet hemsida