Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Riksårsmötet

Riksårsmötet (RÅM) är den 5-7 augusti och blir även 2021 digitalt. Vi från Skara distrikt har bokat Flämslätt och som det ser ut nu så tillåter restriktionerna att vi samlas där. Alla kommer ha möjlighet att bo i eget rum, alternativt delat rum med någon en träffar ofta. Vi kommer sitta uppkopplade i Jättasalen där vi kan sitta med avstånd och med dörren öppen för luftutbyte.

Vi ses kl 17.00 den 4 augusti och startar med förmöte där vi tillsammans går igenom alla handlingar.


Har du frågor kan du vända dig till stiftskonsulent Lisa Gerenmark 0511-26215 lisa.gerenmark(a)svenskakyrkan.se

Mer information om RÅM får du på förbundet hemsida samt i de email du fått från förbundet och oss i distriktet till den epost som är registrerad på medlemssidorna.