Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Regnbågsläger

Välkommen till ett läger för dig som är ung och identifierar dig som hbtq+

4-5 mars 2023

Under lägret kommer vi leka, pyssla, fira andakt och prata om tro och hbtq utifrån våra egna erfarenheter. Vi formar lägret tillsammans och i samband med din anmälan kan du ange vad du skulle vilja göra. Vi vill att lägret ska vara ett tryggt sammanhang för unga hbtq+ personer där en kan få vara den en är i gemenskap med andra.

Lägret är gratis för dig som är medlem i SKU Skara stift och kostar 100 kr för dig som är medlem i annat stift eller inte är medlem. Du väljer om du vill betala med swish eller faktura.

ps. det är gratis att vara medlem och du blir det lätt på medlem.svenskakyrkansunga.org

Du som anmäler dig till lägret ska fylla 15 år under året eller vara äldre (som äldst 30 år) och identifiera dig som hbtq+*.

*På vilket sätt en identifierar sig som hbtq+ kan variera från person till person och här är det din egen uppfattning om vem du är som räknas. Här är även du som fortfarande försöker komma underfund med vem du är i relation till kön eller sexualitet välkommen.   

Lägret är strax utanför Falköping, om du behöver skjuts från stationen i Falköping så ange det när du anmäler dig.

Anmäl dig HÄR

Kontakt

Lisa Gerenmark, stiftskonsulent

lisa.gerenmark(a)svenskakyrkan.se

0511-26215