Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Påverkansdokument

Vi är Svenska kyrkans egen barn- och ungdomsorganisation. En av våra uppgifter är därför att komma med barn och ungas perspektiv till Svenska kyrkan innan beslut fattas. Vi vill tydliggöra vår roll i detta och har därför tagit fram ett påverkansdokument som tydligt visar i vilka frågor och på vilket sätt vi vill påverka stiftsorganisationen.

Genom att skicka detta till stiftsstyrelsen får de veta vilka frågor som vi barn och ungdomar ser som viktiga just nu och vad vi tycker i dessa. Dessutom ger dokumentet konkret vägledning inom vilka frågor distriktsstyrelsen speciellt ska försöka påverka stiftet.

Här kan du ladda ner och läsa det påverkansdokument som distriktsårsmötet 2021 antog för året 2022

Här kan du ladda ner och läsa det påverkansdokument som distriktsårsmötet 2022 antog för år 2023-2024