Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Vad är Svenska Kyrkans Unga?

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan.
Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Detta är Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf som genomsyrar hela vår verksamhet.

Svenska Kyrkans Unga är Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation. Vi är rikstäckande och består av förbundet på den nationella nivån, 13 distrikt och lokalavdelningar med medlemmar som verkar runt om i många olika församlingar. Svenska Kyrkans Unga i Skara stift är ett av distrikten.  Svenska Kyrkans Unga i Skara stift har drygt 1600 medlemmar i 34 lokalavdelningar.

Vi har som uppgift att vara den samlande punkten för alla lokalavdelningar och dess medlemmar inom Skara stift. Vi är inte till för att styra arbetet lokalt med vi finns till som stöd för lokalavdelningens arbete. Detta gör vi i huvudsak genom att skapa mötesplatser med inspiration, lek och utbildning för alla medlemmar i Svenska Kyrkans Unga i Skara distrikt. Vår verksamhet innefattar allt från styrelseutbildningar, musikläger, friluftsarrangemang till fördjupningsläger. Vi riktar oss till medlemmar i alla åldrar, men vår huvudsakliga målgrupp är barn och unga mellan 0 – 30 år.

Verksamheten leds av en distriktsstyrelse som väljs av lokalavdelningarnas ombud på årsmötet (DÅM). Distriktet har också några arbetsgrupper som på distriktsstyrelsens uppdrag ansvarar för olika delar av verksamheten.

I maj 2020 gjorde vi en film med barn och unga från stiftet som berättade om varför de är med i Svenska Kyrkans Unga.