Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Distriktsstyrelsen

 

Distriktsstyrelsen utses varje år på distriktsårsmötet. Distriktsstyrelsen är distriktets verkställande organ som består av ordförande, vice ordförande och sju ledamöter. Den som är medlem inom Svenska Kyrkans Unga i Skara stift är valbar till styrelsen.

Ordförande
Anna Andersson, Skara

Vice ordförande
Anton Bäck, Töreboda

Ledamöter
Axel Lindgren, Töreboda
Cecilia Frisk, Falköping
Viggo Isberg, Skara
Kajsa Svantesson, Töreboda
Marcus Kjellberg, Tibro-Ransberg
Rebecca Malmgren, Falköping
Thea Westermark, Floby

Du når styrelsen på förnamn(a)skuskarastift.se