Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Arbetsgrupper

Fastighetsgruppen

Fastighetsgruppen är den som sköter om vår lägerplats Flarken och även vårt lägerförråd.
De finns också ofta med som ”servicegrupp” på stiftets stora arrangemang t ex Ösjönäslägret. Men deras största uppgift är dock att se till att Flarken är den bästa lägergård som finns.

Har du tips på vad som behöver ändras på Flarken så hör gärna av dig.

DS: Anton Bäck

Arbetsgruppen för tro och liv

Arbetsgruppen för tro & liv jobbar med fördjupning på olika sätt. Bland annat fördjupningslägret GNISTAN men också med att ta fram metoder för fördjupning att använda på många olika arrangemang.

Anställd: Lise Sögaard, stiftsadjunkt för barn, unga och konfirmand

DS:  Stina Fransson

Arbetsgruppen för friluftsliv

Arbetsgruppen för friluftsliv är ansvarig för våra små och stora friluftsarrangemang och tillsätter planeringsgrupper för dem.

DS: Kajsa Svantesson
Anställd: Anders Blom, stiftspedagog

Arbetsgruppen för kommunikation

Arbetsgruppen för kommunikation arbetar med vår hemsida och våra sociala medier.
Vi vill gärna bli fler!

DS:  Marcus Kjellberg.
Anställd: Lisa Gerenmark, stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga

Arbetsgruppen för musik 

Arbetsgruppen för musik jobbar med att utveckla kör- och musikverksamheten i vår organisation och tillsätter planeringsgrupper för våra musikarrangemang.

DS: Cecilia Frisk
Anställd: Erik Nyberg, musikkonsulent


Kontakt

Är du intresserad av att vara med i en av arbetsgrupperna eller vill komma i kontakt med oss? maila skara(a)svenskakyrkansunga.se eller förnamn(a)skuskarastift.se på den person från DS som sitter i gruppen.
De anställda nås på förnamn.efternamn(a)svenskakyrkan.se