Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Nattkampen

Under hösten 2021 kommer Lunds distrikt att arrangera Nattkampen.

Nattkampen 2021 kommer att äga rum den 25-26 september med utgångspunkt från Långasjönäs camping, som ligger utanför Asarum i Blekinge.
Arrangemanget, som startar under lördag eftermiddag och slutar till söndag lunch, kommer att genomföras i skogarna mellan Långasjönäs camping och Södra Hoka stiftsgård.

Nattkampen är en lagtävling där lag i olika åldrar och kategorier, under natten, går en ca 1 mil lång banan där de stöter på ca 7-8 stationer där de genom samarbete ska klara av olika uppgifter. Teman på stationerna kring FRILUFTSLIV, SJUKVÅRD OCH BIBEL finns alltid med. Deltagarna ska vara 13 år eller äldre.

Läs mer om Nattkampen 2021 HÄR