Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Medlemssidorna

Medlemssidorna är en internetsida där man kan hantera sitt medlemskap i Svenska Kyrkans Unga och även anmäla sig till olika arrangemang.

HÄR kan du läsa om hur medlemssidorna hanteras utifrån GDPR

Du kan också läsa mer om medlemssidorna HÄR

Länk till Medlemssidorna: medlem.svenskakyrkansunga.org