Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Medlemsrapportering

Varje lokalavdelning måste varje år medlemsrapportera. Ansvarig för medlemsrapporteringen är den person som är vald till registeransvarig.

För att räknas som en aktiv lokalavdelning behöver följande saker finnas registrerade på medlemssidorna senast 31 december:

  • Två kontaktpersoner, varav en kan vara stödmedlem
  • En registeransvarig
  • Minst fem medlemmar (med medlem menas personer under 30 år)
  • Verksamhet, t.ex ert årsmöte (sista dag att lägga in verksamhet är 15 mars året efter)

Varför medlemsrapportera?

För att Svenska Kyrkans Unga ska kunna få pengar från MUCF och SKU Skara stift från Västra Götalands regionen så måste vissa krav vara uppfyllda. Det är också därför varje medlem måste uppdatera sitt medlemsskap varje år. Endast den lokalavdelning som varit aktiv föregående år kan skicka ombud till distriktsårsmötet.

Checklista för medlemsrapportering

Förbundskansliet anordnar emellanåt utbildningar i medlemssidorna, så håll ögonen öppna för dessa tillfällen. Behöver ni stöttning och hjälp så kontakta Lisa Gerenmark så kan hon göra ett besök hos er eller vägleda över telefon.

Det finns en manual för Medlemssidorna. Denna uppdateras då och då, nuvarande version kom april 2019. Den finns att ladda ner HÄR

Mer om medlemsrapportering finns att läsa HÄR

Medlemsblankett för 2022