Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Hur blir jag medlem?

Som medlem i Svenska Kyrkans Unga ställer du dig bakom syftesparagrafen:

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Medlem blir du HÄR

Finns det inte någon lokalavdelning i din församling så kan du bli medlem i en närliggande lokalavdelning eller varför inte starta en i din församling? Medlemskapet gäller under ett kalenderår och du kan starta/förnya ditt medlemskap på medlem.svenskakyrkansunga.org