Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Att starta lokalavdelning

Att bli fler i Svenska Kyrkans Unga säger vi gärna ja till. Distriktsstyrelsen kommer gärna ut till Er för att hjälpa till att starta upp!

HÄR hittar ni allt ni behöver för att starta lokalavdelning, alltifrån förslag på stadgar till ansökan om att bli lokalavdelning.

Kontakta stiftskonsulent Lisa Gerenmark för information och stöttning

0511-26215 lisa.gerenmark(a)svenskakyrkan.se