Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Kirchentag

Välkommen att anmäla dig som funktionär på Tysklands största kristna festival 7-11 juni. Du ingår ihop med andra ungdomar från Skara stift, vårt vänstift Bayern samt Ungern i ett arbetslag som arbetar och bor tillsammans under veckan. Gott om tid kommer också finnas för att upptäcka och uppleva Kirchentag.

Uppdraget är ideellt och du får ingen ersättning men resa, boende och mat kommer bekostas av Skara stift respektive vårt vänstift i Bayern.

Du som söker ska vara mellan 16-26 år gammal och medlem i Svenska Kyrkans Unga i Skara stift.

Du anmäler dig via länken nedan och kommer sedan få ett mail med ett formulär att fylla i och skicka tillbaka. Du som inte fyllt 18 år kommer behöva få din anmälan undertecknad av målsman också.

Kirchentag pågår 7-11 juni och alla volontärer behöver anlända senast 6 juni samt att en får räkna med minst ett dygn restid också, så 5-12 juni. Du som går i skolan kan få ett intyg av stiftskonsulent Lisa Gerenmark som beskriver din medverkan på festivalen.

Anmäl dig HÄR, det finns enbart 6 platser så det är först till kvarn! Sista anmälan 15 januari