Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Gnistan

7-9 januari 2022 blir det Gnistan, vårt stora förjupningsläger, på Flämslätt.

Nytt för 2022 är att vi samarbetar med SKU i Göteborg så vi hoppas det kommer bli riktigt roligt!

Tema mm kommer så småningom.