Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Gnistan

GNISTAN 2022 ÄR TYVÄRR INSTÄLLT

Gnistan 2022 har temat ”Låt din röst bli hörd” vilket kommer märkas i allt från workshops till Gudstjänster.

Maskeradmiddagen har temat Hjältar – vem är din hjälte? Kommer du  klädd som Batman, Greta Thunberg eller Jesus!?

Tider
Ankomst: drop in mellan 17-18 den 7 jan
Avfärd: 9 jan kl 13.00

 

På grund av Covid-19 kommer lägret ha en mängd olika anpassningar för att göra lägret så covidsäkert som möjligt. Du som anmält dig har fått ett mail med all info du behöver samt information om de anpassningar vi gör.

Har du frågor? Hör av dig till stiftskonsulent Lisa Gerenmark 0511-26215 lisa.gerenmark(a)svenskakyrkan.se

Priser

Delat rum i Hasselbackarna

Medlem i SKU: 830:-

Ej medlem: 1030:-

Delat rum i hotellet

Medlem i SKU: 1230:-

Ej medlem: 1430:-

Eget rum i hotellet (för ledare)

2060:-

Medlem i SKU Skara stift får dessutom sitt pris subventionerat med 100 kr pga årsmötesbeslut. Det innebär 730:- för boende i Hasselbackarna och 1130:- för boende i hotellet.

När du anmäler dig till Gnistan kommer du välja två workshops, de har begränsat antal platser så här är det först till kvarn om du vill få ditt första val.

Workshop

1. Pennan är mäktigare än svärdet 

Hur kan du använda pennan och det skrivna ordet för att göra din röst hörd? Kan en befria och besegra med hjälp av ord? Luka, präst i Mariestad, leder oss igenom denna skrivarverkstad där du kan testa på att skriva alltifrån poesi till debattartiklar. 

 
2. Kränkningar, skuld, övergrepp – går det att försonas? 

Skuld, kränkningar, förlåtelse, förövare, brottsoffer, möjligheten och utmaningar med försoning. Ulrica Fritzson, stiftsteolog och fd fängelsepräst berättar om försoningens möjligheter och svårigheter.  

 

3. Höj din röst för klimatet

För att vi ska höja rösten för klimatet behöver vi lära känna skapelsen. Denna vandring blir en upptäcktsfärd i naturen kopplat till pilgrimens 7 ledord.

 

4. Demokrati 

Hur använder vi bäst vår demokratiska röst och vad skulle hända om möjligheten plötsligt försvann? Jakob Lindqvist från Sensus tar oss på en resa genom demokratins historia och nutid

 

5. Psalmer ur ett könsneutralt perspektiv 

Så som vi sjunger så tror vi. Ja även när det gäller psalmer och sånger behöver tro och liv hänga ihop. Vi undersöker vad sångens och psalmens texter ger för bilder av Gud. Har alla en möjlighet att känna igen sig i att vara Guds avbild om psalmens och sångens bilder av Gud ensidigt pekar mot det som är normativt för att vara man? Karin Janfalk, stiftspedagog i Göteborg håller i denna workshop

 

6. Agera Flera – höj din röst med ageravolontärerna

Ageravolontärerna är unga vuxna (16+) som engagerar sig för internationella rättvisefrågor, påverkar orättvisa strukturer och arbetar för klimaträttvisa. Tre ageravolontärer från Borås pastorat kommer och berättar för oss vad det innebär att vara ageravolontär

 

7.Höj din röst i samhällsdebatten? 

Hör religion och politik ihop eller ska de hållas isär? Ska kyrkan och vi som kristna höja rösten i politiska frågor utifrån vår tro? Det har funnits och finns än idag skilda åsikter om kyrkans roll i samhällsdebatten och under historiens gång har vi både sett prov på kristna som med livet som insats stått upp mot politiska orättvisor och de som inte haft modet och istället stått tysta inför dem. Vad tänker vi kristna, kan tro påverka samhället och  är det vår uppgift att agera och låta våra röster höras i samhällsdebatten? Veronica Pålsson, pastorsadjunkt i Borås leder oss genom denna workshop

 

8. Sy en mässhake av återbruksmaterial    

På denna workshop arbetar vi med textil för att lyfta ungas röster. Tillsammans syr vi en mässhake med återbruksmaterial som sedan kommer användas på SKUs arrangemang. Andreas Gerenmark, församlinsgpedagog i Skövde leder oss i denna workshop

 

9. Hitta styrkan i din röst

Hur får du din röst att höras på bästa sätt? Vi kommer att gemensamt försöka hitta var och en av oss absolut bästa röst för vårt ändamål. Genom röstövningar övar vi tillsammans fram hur just du använder din röst på bästa sätt! Häng med workshopledare ida Liljeblad i spännande röstövningar