Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Friluftsläger

27 juni-2 juli är det äntligen dags för vårt stora friluftsläger igen, denna gång på vår egen friluftsgård Flarken på Spårön vid Kållands skärgård. Temat kommer vara skapelsetid.

Sista anmälan är den 10 maj.

Pris för medlem är 550:-* och för icke medlem 780: –

Mer information kommer i februari

 

Kontakt: Anders Blom 0511-26230

 

 * priset för medlem är subventionerat med 100 kr enligt årsmötesbeslut