Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Friluftsforum

FRILUFTSFORUM 

1-2 juni 2022

Varför jobbar vi med friluftsliv i Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga? 

I skön försommartid bjuder Svenska Kyrkans Unga i Skara stift in till den andra upplagan av Friluftsforum. En tvådagarskurs för dig som jobbar eller kommer att jobba med barn, ungdomar eller konfirmander i Svenska kyrkan.

Forumet vänder sig till anställda och studerande som vill lära sig mer om hur vi kan använda friluftsliv och utemiljö som en metod i församlingsarbetet och samtidigt få grundläggande friluftskunskaper och enkla arbetsverktyg för att arbeta med friluftspedagogik. 

Dagarna bjuder på utbildning, inspiration och erfarenhetsutbyte genom workshops, föreläsningar, samtal kring vägledande pedagogik samt en rad praktiska moment. 

För dig som deltog på Friluftsforum förra året erbjuder vi en fördjupning i skapelseteologi, friluftslivets pedagogik samt friluftslivskunskaper med såväl praktiska som teoretiska inslag.

Tid: Onsdag-torsdag 1-2 juni.

Plats: Svenska Kyrkans Ungas lägerplats Flarken, på Spårön utanför Lidköping

Boende: Eget tält, hemma eller en av de fåtal platser med inomhusboende Flarken kan erbjuda.

Kostnad: 550 kr för dig som deltar båda dagarna och övernattar på Flarken. 450 kr för dig som deltar båda dagarna men sover hemma.

Anmälan senast 16 maj

Mer utförlig information om Friluftsforum finns i den bifogade foldern nedan.

Kontakt: Stiftspedagog Anders Blom tfn 0511-26230.