Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Friluftsforum

FRILUFTSFORUM 

DATUM FÖR FRILUFTSFORUM 2022 ÄR 1-2 JUNI. MER INFO KOMMER.

Friluftsforum. Varför jobbar vi med friluftsliv i Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga?

I skön försommartid bjuder Svenska Kyrkans Unga i Skara stift in till en tvådagarskurs för dig som jobbar eller kommer att jobba med barn, ungdomar eller konfirmander i Svenska kyrkan.

Forumet vänder sig till anställda och studerande som vill lära sig mer om hur vi kan använda frilufts- liv och utemiljön som en metod i församlingsarbetet och samtidigt få grundläggande friluftskunskaper och enkla arbetsverktyg för att arbeta med friluftspedagogik.

Dagarna bjuder på utbildning, inspiration och erfarenhetsutbyte genom workshops, föreläsningar, samtal kring vägledande pedagogik samt en rad praktiska moment.

Tid: Torsdag-fredag 3-4 juni Plats: Svenska Kyrkans Ungas lägerplats Flarken, på Spårön utanför Lidköping Boende: Eget tält, hemma eller någon av de fåtal enklare platser med inomhusboende Flarken kan erbjuda. Kostnad: 550 kr för dig som deltar båda dagarna och övernattar på Flarken. 450 kr för dig som deltar båda dagarna men sover hemma.

Kontakt: stiftspedagog Anders Blom tfn 0511-26230.

Sista Anmälan 20 maj

Bekräftelsebrev med utrustningslista skickas per e-post senast en vecka före kursen.