Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Friluftsforum

FRILUFTSFORUM 

7-9 juni 2023

En utbildning i friluftslivets teologi, pedagogik och praktik.

För dig som är ledare.

Kontakt: Stiftspedagog Anders Blom tfn 0511-26230.