Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Fördjupningshelg

I begynnelsen fanns ordet..

SKU i Skara stift tillsammans med Skaras lokalavdelning bjuder in dig som är 16+ till en helg där vi får ta emot Bibelns berättelser och dela våra egna berättelser med varandra.

15-17 oktober 2021, Axvall församlingshem

Tid: Start 18.00 fredag, slut ca 14.00 söndag

Golvlogi (packlista kommer senare)

Kontaktperson Måns Johansson mans.johansson(a)svenskakyrkan.se / 070-525 93 23

anmälan senast 4 oktober

OBS! Enbart 20  platser så först till kvarn 

 

kostnad: 200 kr men för dig som är medlem i Svenska Kyrkans Unga i Skara stift är kostnaden 100 kr