Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Fördjupningshelg

15-17 oktober 2021 bjuder vi tillammans med Skara lokalavdelning in till fördjupningshelg. Boka in datumet så kommer info om tema och anmälan snart!

Fördjupningshelgen är ett enkelt läger för ungdomar och unga vuxna 16+ som vill fördjupa sig mer i bibel, tro och liv.

Fördjupning kan ske runt ett visst bibelord, en psalm eller ett särskilt ämne.