Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Fördjupningshelg

Fördjupningshelg ”Trons kraft” 21-23 okt 

SKU i Skara stift tillsammans med SKU i Trollhättan inbjuder dig som är 16 år och äldre till en helg med temat Trons kraft. Vi delar berättelser både från bibeln och egna liv.

Fördjupningshelgen är det lilla lägret för dig som vill fördjupa dig mer i din kristna tro tillsammans med andra.

Vi startar kl 18.00 på fredagen och avslutar med högmässa och lunch i Trollhättan på söndag kl 14.00

Golvlogi

Information Anette Melander 076-1175336, anette.melander(a)svenskakyrkan.se

Hoppas vi ses där!

kostnad: 200 kr men för dig som är medlem i Svenska Kyrkans Unga i Skara stift är kostnaden 100 kr