Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Flarken 2.0

2018 startade vi ett arbete med att ta fram en plan för hur Flarken kan utvecklas. Vi hade kontakt med en del lokalavdelningar och församlingar för att få in deras tankar och inom SKU Skara stift bildades en projektgrupp bestående av personer från arbetsgruppen för friluftsliv, fastighetsgruppen (som sköter om Flarken) och distriktsstyrelsen.

Vi hade även mycket samtal med Prästlönetillgångarna i Skara stift som äger Flarken och som vi arrenderar platsen av. 2020 beslutade SKU Skara stifts distriktsårsmöte att ge distriktsstyrelsen möjlighet att investera upp till 150.000 kr av det egna kapitalet i Flarken. Tidigare under året hade arbetet med att söka tillstånd från länsstyrelsen samt att söka pengar från olika fonder påbörjats. Juni 2020 fick vi besked om att vår plan att göra om kalhygget bakom storkåtan till slåtteräng samt Pltiss ansökan om att dra fram el,VA och fiber till tomtgräns båda godkänts av länsstyrelsen.

I slutet på maj 2021 börjar vi nu bli färdiga. Idag finns det tre vattentoaletter på Flarken, varav en är tillgänglighetsanpassad. Det finns även rinnande vatten och tillgång till el i stugan, för att kunna ladda mobiler och liknande.

Marken bakom kåtan skall göras om till slåtteräng för att kunna användas för att slå upp fler tält, det arbetet är påbörjat men ännu inte färdigt.

Ambitionen är att Flarken ska fortsätta vara en enkel och naturnära plats. Känslan av att vara orörd ska bestå även om nu vissa moderniteter installeras. Vi hoppas att detta ska leda till att fler vågar sig ut till Flarken för att möta den oerhört vackra natur som finns där.