Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Flarken

Visste du att på Spårön vid Kållandsö i Vänern ligger Flarken. En naturskön plats med utrymme för läger och friluftsliv.

Flarken lägergård arrenderas av Svenska Kyrkans Unga i Skara stift och har varit en plats för naturnära verksamhet i 15 års tid.

Vill du veta mer om Flarken?