Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Trygga Möten

Nu finns en webbaserad utbildning för dig som arbetar med barn och unga. Utbildningen heter Trygga möten, TM webb, och har tagits fram av Scouterna.

 Svenska Kyrkans Unga och Svenska kyrkan vill att barn och unga ska erbjudas säkra miljöer för barn och unga som deltar i våra verksamheter.

Du som är anställd, ideell eller förtroendevald, från 15 år och uppåt, har nu möjlighet att gå den webbaserade utbildningen TM webb utan kostnad.

Kursen syftar till att skapa kunskap och beredskap hos ledare så att de reagerar och agerar mot alla former av övergrepp mot och mellan barn och ungdomar.

Räkna med ca 1,5–2,5 timmar för att gå igenom alla modulerna. Du kan dela upp tiden för utbildningen i kortare avsnitt då du kan gå tillbaka där du sist var. Som avslutning gör du ett kort test och får då ett diplom som visar att du genomgått kursen.

Utbildningen tar bland annat upp:

  • Vad är ett övergrepp?
  • Barnkonventionen
  • Härskartekniker
  • Diskrimineringsgrunderna
  • Att möta barn som varit utsatta
  • Att anmäla övergrepp
  • Hur agerar församlingen?

Informationen finns också i nedladdningsbar fil. 

Så här gör du för att gå den webbaserade utbildningen: 

Maila till webbkurs(a)scouterna.se​
Uppge koden: ”tryggamöten1907svenskakyrkan”.

Ange i samma mail, för varje person som ska ha ett användarkonto: För- och efternamn och e-postadress. Därefter kommer varje person få ett mail med inloggningsuppgifter. Nu kan du/ni gå kursen på: http://scouterna.luvit.se​

Support för webbkursen: webbkurs(a)scouterna.se

Frågor: Kontakta Lisa Gerenmark