Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Ersättning för resa & utlägg

Du som är förtroendevald eller har en annan ideell uppgift i vår organisation har i vissa fall rätt till ersättning för de utlägg som du gör i anslutning till verksamheten.  Nedan finns blankett för begäran av ersättning för dina kostnader. Du hittar också personuppgiftspolicy som anger på vilket sätt vi behandlar dina personuppgifter samt vad som gäller för resor och utlägg. 

Personuppgiftspolicy

Resepolicy

Utgiftspolicy