Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Protokoll

Om du skulle vilja veta mer om vad som bestämts på distriktsstyrelsens möten eller distriktets årsmöte, ta kontakt med stiftskonsulent Lisa Gerenmark lisa.gerenmark(a)svenskakyrkan.se. Alla protokoll finns tillgängliga för distriktets medlemmar, men laddas inte upp här på grund av GDPR.