Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Kanalen

Medlemsbrevet Kanalen kommer ut en gång i kvartalet till alla medlemmar och stödmedlemmar.

Nästa varje månad går även ett nyhetsbrev ut ”Kanalen – lokalavdelnings edition” Den går till registrerade kontaktpersoner, registeransvariga, lokalavdelningsstyrelser samt församlingar i Skara stift.

Får du inte Kanalen? Kolla om du uppdaterat ditt medlemsksap och har registrerat en epostadress.