Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Discord

Servern är öppen för dig som är medlem och är över 13 år (discords regler). En kan använda servern till att spela med andra medlemmar, ställa frågor till ds, spela rollspel eller prata demokrati och tro. På servern gäller samma ”regler” som annars, dvs att behandla varandra som vi själva vill bli behandlade. Om någon beter sig illa kan en kontakta våra moderatorer.

Vill ni som lokalavdelning ha en egen kanal för ungdomshäng eller styrelsemöten? Hör av er så ordnar vi det! Ni behöver ha någon över 16 år som är ansvarig moderator för er kanal.

För dig som är personal finns det också en egen kanal för samtal och chatt.

För att gå med i SKU Skara stifts discord går du in på medlemssidorna och anmäler dig eller maila discord(a)skuskarastift.se och ange vad du heter. Du kommer sedan få en inbjudan till din mail.

Aktuella event på discord

Rollspelskväll 3 maj kl 17.00 – anmäl dig genom att skriva i rollspelskanalen