Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Barnkördag

Välkommen till Barnkördag ”En vind som bär oss” – En dag med sång, lek och gemenskap!

Dagen avslutas med musikgudstjänst i Åsarps kyrka kl 16.00. 

 I anmälningsavgiften ingår fika och lunch. 

Tid och plats: Lördagen 12 november 09.30 till 17.00 ca Åsarps församlingshem och kyrka

För vem: Barn och unga födda 2016 eller tidigare 

Kostnad för körsångare  
Ej medlem 250 kr  

Medlem i kyrkosångförbundet 200 kr  

Medlem i Svenska Kyrkans Unga 100 kr *

Medlem i både kyrkosångförbundet och Svenska Kyrkans Unga 50 kr * 

Kostnad för medföljande ledare och vuxen  

250 kr  

* avgiften för medlemmar i SKU Skara stift subventioneras med 100 kr enligt årsmötesbeslut och du blir lätt och gratis medlem HÄR

Kontakt Erik Nyberg 0511-26210 erik.nyberg(a)svenskakyrkan.se