Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Årsmöte i lokalavdelningen

Nytt år innebär att det är dags för årsmöten, när ni ska ha årsmöte står i era stadgar, för de allra flesta innebär det innan februari månads slut. I stadgarna står det också hur långt innan alla medlemmar ska få en kallelse till årsmötet, ofta en månad innan.

Här kommer en checklista med tips inför årsmötet och lite länkar med mer bra info

 • Kolla era stadgar! Där står det när ni ska ha årsmöte och vilka punkter som ska tas upp!
 • Förslag på dagordning och mall till protokoll finns på förbundets hemsida
 • Stadgeändring – eftersom förbundet ändrade sina stadgar på RÅM 2020 måste ni också göra det, ifall ni missade att göra det förra året är det viktigt att göra det nu! här är ett förslag på proposition.
 • Passa på att se över era stadgar och kolla om det är något annat ni bör ändra när ni ändå håller på.
 • Glöm inte att välja ombud till DÅM
 • Hur många ombud ni får skicka kommer ni få veta efter årets slut då det baseras på antal medlemmar.
 • Nominera gärna någon från er lokalavdelning till ledamot i distriktsstyrelsen maila era nomineringar till valberedning(a)skuskarastift.se
 • Om ni väljer att inte ha en styrelse så är det bra att istället besluta hur många medlemsmöten ni ska ha under året och vem som ska kalla till dem.
 • Digitalt årsmöte? Låna distriktets zoom-konto, hör av er till lisa.gerenmark(a)svenskakyrkan.se
 • Hör också av er till oss om ni vill ha hjälp att leda mötet
 • Skicka gärna kallelsen till alla som var medlemmar 2022 men tänk på att de som är med och röstar måste ha uppdaterat sitt medlemskap för 2023.
 • Glöm inte att ni måste fatta beslut om ansvarsfrihet även om ni inte har en styrelse eller egen ekonomi, formellt är det kontaktpersonerna som får ansvarsfrihet.
 • Ni måste också välja en revisor, även om ni inte har egen ekonomi så behöver någon, som inte sitter i styrelsen eller är anställd och jobbar med SKU, kolla över lokalavdelningens verksamhet. Tänk på att personen ni väljer inte heller får vara släkt med någon i styrelsen eller suttit i styrelsen senaste året. Hör av er till stiftskonsulent Lisa om ni har frågor.

Ansvarsfrihet och revisor är sådant som MUCF (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) kräver för att en förening ska anses vara demokratisk. Om SKU skulle bli granskade och det visar sig att flera lokalavdelningar inte gjort allt som de ska göra på sina årsmöten så kan förbundet bli avmed mycket pengar i verksamhetstöd, pengar som används för att driva barn och ungas frågor i relation till Svenska kyrkan och till att stötta lokalavdelningarna och stiften. Läs mer HÄR

När årsmötet är klart

 • Koppla den som har till uppgift att vara registeransvarig under fliken Medlemsfunktion. Ange slutdatum den 31 mars nästkommande år så att kopplingen gäller längre än till nästa årsmöte, som enligt normalstadgarna ska hållas innan februari månads utgång.
 • Koppla de två som är valda till kontaktpersoner under fliken Medlemsfunktion. Ange slutdatum den 31 mars nästkommande år så att kopplingen gäller längre än till nästa årsmöte, som enligt normalstadgarna ska hållas innan februari månads utgång. (En av kontaktpersonerna kan enligt normalstadgarna vara stödmedlem).
 • Lägg in det justerade protokollet under fliken Organisationsfil. Skriv ”Årsmöte årtal” i kommentarsfältet.
 • Se till att din lokalavdelnings senaste stadgar finns under fliken Organisationsfil. Skriv ”Stadgar_xxxxxx” (xxxxxx = datum då stadgarna antogs) i kommentarsfältet.
 • Koppla de som är valda till olika uppdrag i styrelsen (ordförande, sekreterare osv) under fliken Medlemsfunktion. Ange slutdatum 31 mars så att kopplingarna gäller längre än till nästa årsmöte, som enligt normalstadgarna ska hållas innan februari månads utgång.
 • Kopiera in verksamhetsberättelsen under fliken Verksamhetsberättelse högst upp under lokalavdelningens namn. Detta måste göras senast 15 mars

Får du felmeddelande om att det är för många kontaktpersoner t.ex? kolla vilket datum du anger för de nya kontaktpersonerna och vilket datum de gamla kontaktpersonernas koppling gäller till, dessa får inte överlappas.

HUR GÖR JAG?

Läs mer i ”Manual till Svenska Kyrkans Ungas Medlemssidor” eller kontakta stiftskonsulent Lisa

Checklista- att göra efter årsmötet


Har ni fler frågor så kan ni höra av er till lisa.gerenmark(a)svenskakyrkan.se 0511-26215