Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Årsmöte i lokalavdelningen

Nytt år innebär att det är dags för årsmöten, när ni ska ha årsmöte står i era stadgar, för de allra flesta innebär det innan februari månads slut. I stadgarna står det också hur långt innan alla medlemmar ska få en kallelse till årsmötet, ofta en månad innan.

Här kommer en liten checklista med tips inför årsmötet och lite länkar med mer bra info

 • Kolla era stadgar! Där står det när ni ska ha årsmöte och vilka punkter som ska tas upp!
 • Förslag på dagordning och mall till protokoll finns på förbundets hemsida
 • Stadgeändring – eftersom förbundet ändrade sina stadgar på RÅM 2020 måste ni också göra det, här är ett förslag på proposition.
 • Passa på att se över era stadgar och kolla om det är något annat ni bör ändra när ni ändå håller på.
 • Glöm inte att välja ombud till DÅM
 • HÄR står det du hur många ombud och ersättare ni får skicka
 • Om ni väljer att inte ha en styrelse så är det bra att istället besluta hur många medlemsmöten ni ska ha under året och vem som ska kalla till dem.
 • Digitalt årsmöte? Låna distriktets zoom-konto, hör av er till skara(a)svenskakyrkansunga.se
 • Hör också av er till oss om ni vill ha hjälp att leda mötet
 • Skicka gärna kallelsen till alla som var medlemmar 2020 men tänk på att de som är med och röstar måste ha uppdaterat sitt medlemskap för 2021.
 • Glöm inte att ni måste fatta beslut om ansvarsfrihet även om ni inte har en styrelse eller egen ekonomi, formellt är det kontaktpersonerna som får ansvarsfrihet.
 • Ni måste också välja en revisor, även om ni inte har egen ekonomi så behöver någon, som inte sitter i styrelsen eller är anställd och jobbar med SKU, kolla över lokalavdelningens verksamhet, detta kallas sakrevisor.

Ansvarsfrihet och revisor är sådant som MUCF (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) kräver för att en förening ska anses vara demokratisk. Om SKU skulle bli granskade och det visar sig att flera lokalavdelningar inte gjort allt som de ska göra på sina årsmöten så kan förbundet bli av med miljoner i verksamhetstöd. Läs mer HÄR

När årsmötet är klart

 • Ladda upp protokoll och nya stadgar på medlemssidorna
 • Ladda upp verksamhetsberättelsen för 2020
 • Lägg till nya kontaktpersoner och registeransvariga, eller förläng deras giltighet om de varit valda sen tidigare
 • Lägg till ev ordförande, ledamöter och valberedning så att distrikt och förbund kan skicka relevant info till dem

Ladda ner checklista

Har ni fler frågor så kan ni höra av er till lisa.gerenmark(a)svenskakyrkan.se 0511-26215