Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Volleyboll-SM

Undenäs-Forsvik bjuder in till Stiftsmässa och en volleybollturnering i Karlsborgs pastorat! Kom och dela bröd och passa boll med varandra den 11:e mars 2023 i Molidens idrottshall!

Väl mött! Svenska Kyrkans Unga i Undenäs-Forsvik

Mer kommer finnas på www.svenskakyrkansunga.nu/undenas