Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Vårskriket

VÅRSKRIKET 13-15 maj på Svenska Kyrkans Ungas lägerplats Flarken

Mer info kommer

Upplysningar lämnas av Anders Blom 0511-26230