Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Vårskriket

VÅRSKRIKET på Flarken 12-14 maj 2023

En skön friluftshelg för ungdomar på vår egen lägergård Flarken vid Kållands skärgård

Upplysningar lämnas av Anders Blom 0511-26230