Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Vårskriket

VÅRSKRIKET 13-15 maj på Svenska Kyrkans Ungas lägerplats Flarken

”Det är nog, o Gud, att veta, att jag lever i din hand…”

Välkommen till en grönskande, skön vårhelg med Svenska Kyrkans Unga. En friluftshelg på vår lägerplats Flarken, där vi vågar ställa frågor, söka svar och dela tro och tvivel.

Ni kommer till Flarken på fredagskvällen och slår ert tält- eller vindskyddsläger. En eldstad för värme, mat och ljus blir gruppens och den lilla gemenskapens mittpunkt. Under helgen kommer vi på olika sätt fundera kring temat ”Det är nog, o Gud, att veta, att jag lever i din hand…” tillsammans med andra i gudstjänst och andaktsrum. Vi kommer också att prova på en mängd olika aktiviter. Kunniga vägledare kommer att visa oss tillrätta.

Pris för medlem i Svenska Kyrkans Unga i Skara stift är 100 kr* och priset för icke medlem är 375 kr

* kostnaden för medlemmar i SKU Skara stift är subventionerat med 200 kr i enlighet med ett årsmötesbeslut. För medlem i SKU i annat stift är kostnaden 300 kr.

Sista anmälan till Vårskriket var 2 maj, du kan du göra en sen anmälan mot en kostnad av 50 kr extra per person. Sen anmälan är alltid i mån av plats.

Upplysningar lämnas av Anders Blom 0511-26230