Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Vårskriket

VÅRSKRIKET 22 maj på Svenska Kyrkans Ungas lägerplats Flarken

 ”Att ta till vara…” är temat för vårens Vårskriket som i år blir en vandring.

Under vandringen kommer vi få testa på hantverk och samtala om återbruk och vad ”ta till vara” kan betyda för oss i Svenska Kyrkans Unga.

Pris

Gratis för medlemmar i Svenska Kyrkans Unga i Skara stift

60:- för medlemmar i Svenska Kyrkans Unga i annat stift

80:- för icke medlemmar

Sista anmälan 17 maj.

Upplysningar lämnas av Anders Blom 0511-26230