Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Vad beslutades på dåm?

10 april höll vi vårt andra digitala distriktsårsmöte i distriktets historia. 60 anmälda deltagare varav 27 ombud deltog, men vad beslutades då?

  • Årsmötet antog verksamhetsplanen för 2022 och fastslog att temat för verksamhetsåret 2022 är SÖKANDE. Du kan läsa den antagna verksamhetsplanen HÄR
  • Årsmötet antog påverkansdokumentet för 2022 med några ändringar, bl.a de som motionärerna från Falköping och Undenäs-Forsvik hade föreslagit. Du kan läsa påverkansdokumentet HÄR
  • Stadgeändringen gick igenom med ändringen att även stödmedlemmar ska kunna väljas till förtroendeuppdrag. Du kan läsa våra nya stadgar HÄR
  • Motionen om att distriktsstyrelsen ska undersöka möjligheterna till en resa till Taizé i Jerusalem 2022 antogs av årsmötet
  • Verksamhetsbeskrivningen för 2020, ekonomiskredovisning mm lades till handlingarna och styrelsen fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020
  • En ny styrelse valdes, Anton Bäck fortsätter som vice ordförande i två år till, Axel Lindgren och Kajsa Svantesson valdes till ledamöter på två år och Cecilia Frisk, Viggo Isberg och Linnea Uddmar valdes till ledamöter på ett år. Anna Andersson (ordförande, Rebecca Malmgren och Marcus Kjellberg (ledamöter) är sedan tidigare valda till 2022. Tyvärr har Linnea redan varit tvungen att lämna styrelsen och valberedningen söker nu efter en ersättare. Maila dem på valberedning(a)skuskarastift.se om du vill nominera dig själv eller någon annan.
  • Vi valde också en ny valberedning samt ombud till RÅM. Det finns fortfarande lediga platser till RÅM så distriktsstyrelsen har fått i uppdrag att fylla dem. Är du intresserad kan du maila skara(a)svenskakyrkansunga.se Läs mer om Riksårsmötet HÄR