Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Utflyktsdag

Utflyktsdagen 10 maj 2022

mer info kommer..


Upplysningar lämnas av:
Anders Blom
Stiftspedagog
0511-262 30
anders.blom(a)svenskakyrkan.se