Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Utflyktsdag

Välkommen till Utflyktsdagen 10 maj 2022

Utflyktsdagen vänder sig till barn 0-6 år och deras föräldrar eller ledare. Programmet är särskilt anpassat för barn 3–6 år men vi är övertygade om att det blir en jättekul dag för alla förskolebarn mellan 0-6 år, deras ledare och föräldrar.

Vi startar Utflyktsdagen med gudstjänst i Flämslätts kyrka. Under dagen erbjuder vi föreställningen ”Igelkotten och mullvaden” med dockteatern Tittut. På gården finns det gott om gräsytor och lekplats för utevistelse och det kommer finnas målarplank uppsatta med möjlighet till härligt skapande.


Hållpunkter under dagen

10.00 Gudstjänst

11.00 Första föreställningen: Igelkotten och mullvaden

14.00 Avslutning i kyrkan

Kostnad: 0-2 år gratis. Övriga: 30 kronor som går till Svenska Kyrkans Ungas insamlingsprojekt

Mer info i inbjudan nedan

Anmälan senast 2 maj

Inbjudan utflyktsdagen

Upplysningar lämnas av:
Anders Blom
Stiftspedagog
0511-262 30
anders.blom(a)svenskakyrkan.se