Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Ungdomskörhelg

Varmt välkommen på Ungdomskörhelg i Varnhem 23-24 april. 
Med under helgen  är Karin Marmander som är rytmikpedagog och sångare/musiker i grupper som Sångensemblen Amanda, Body Beatbox och Song of Songs. Karin kommer att leda oss i både sång och body percussion. Vi blandar enkla rytmkomp med lite större utmaningar och det finns alltid möjlighet att hitta sin egen nivå. Vi kommer också att prova rörelse och formationer i sångerna för att leka med det sceniska uttrycket, både som individ och som grupp. 

Vi kommer att bo, öva och äta i Varnhemsgården. På lördagen kl 18.00 gör vi en musikgudstjänst tillsammans i Varnhems klosterkyrka och på söndagen avslutar vi helgen med att medverka i högmässan i klosterkyrkan. 

Ungdomskörhelgen vänder sig inte bara till befintliga ungdomskörer utan även till dig som gillar att sjunga men som inte har någon ungdomskör i din närhet. Du som är körledare är också välkommen att vara med! 

Kostnad för körsångare 

I priset ingår kost, logi( golvlogi) och noter 

Ej medlem: 550 kr 

Medlem i Sveriges kyrkosångsförbund: 450 kr   

Medlem i Svenska kyrkans unga: 350 kr*  

Medlem i både Skf och SKU: 250 kr* 

Kostnad för medföljande körledare: 550 kr 

*Under 2022 ges, enligt Svenska kyrkans årsmötesbeslut, en extra subvention på 100 kr till samtliga arrangemang, till medlemmar i SKU 

Att bli medlem i SKU är gratis, gå in på medlem.svenskakyrkansunga.org  

Sista anmälningsdatum: 21 mars

Frågor? Kontakta musikkonsulent Erik Nyberg 0511-26210 erik.nyberg(a)svenskakyrkan.se