Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Ungdomskörhelg

Välkommen till Ungdomskördag i Skara domkyrka 23 oktober

Vi kommer att få möta och musicera tillsammans med den prisbelönta musikgruppen Jaerv. De är kända för sina medryckande livekonserter och den unika mixen av vokal och instrumental nordisk folkmusik. De kommer lära ut några av sina härliga körarrangemang och dagen avslutas med konsert i domkyrkan.

Ungdomskörhelgen vänder sig inte bara till befintliga ungdomskörer utan även till dig som gillar att sjunga men som inte har någon ungdomskör i din närhet. Du som är körledare är också välkommen att vara med!

Kostnad för körsångare

I priset ingår lunch, fika och noter

Medlem i Sveriges kyrkosångsförbund: 450 kr 

Medlem i Svenska Kyrkans Unga: 350 kr*

Medlem i både Skf och SKU: 250 kr*

Ej medlem: 550 kr

Kostnad för medföljande körledare: 350

*Under 2021 ges, enligt Svenska Kyrkans Ungas i Skara stifts årsmötesbeslut, en extra subvention på 100 kr till samtliga arrangemang, till medlemmar i SKU i Skara stift.

Att bli medlem i SKU är gratis, gå in på medlem.svenskakyrkansunga.org

Anmälan senast 20 sep

Ungdomskörsdagen 2022 är ett samarbete mellan Svenska Kyrkans Unga i Skara stift, Skara stifts kyrkosångsförbund och Skara domkyrkoförsamling

Frågor ställs till musikkonsulent Erik Nyberg 0511-26210
erik.nyberg (a) svenskakyrkan.se