Styrelseutbildning

Välkommen på styrelseutbildning för lokalavdelningar i Svenska Kyrkans Unga i Skara stift 11 maj kl 10.00-16.00 i Skara. Utbildningen anordnas i samarbete med Sensus och det är meningen att ni ska gå den tillsammans som styrelse.

Under dagen kommer vi få lära oss om vad en styrelse gör, hur en kan fördela roller, ansvar och uppgifter. Vi delar också erfarenheter och lär av varandra.

Anmälan via medlemssidorna senast 25 april

Frågor? Hör av dig till Lisa.Gerenmark(a)svenskakyrkan.se 0511-26215

Styrelseutbildning