Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Styrelseutbildning

Välkommen på styrelseutbildning för lokalavdelningar i Svenska Kyrkans Unga i Skara stift 20 mars kl 13.00-16.00 via zoom          

Länk till mötet kommer till alla anmälda deltagare i god tid innan. 

För att kunna delta på ett bra sätt behöver du ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling samt mikrofon. 

Utbildningen anordnas i samarbete med Sensus och det är meningen att ni ska gå den tillsammans som styrelse. På grund av den speciella situation som är just nu behöver styrelsen dock inte sitta tillsammans utan kan delta från varsin dator.

Utbildningen har fokus på demokrati och praktiskt styrelsearbete. Ni kommer även få lära er mer om Svenska Kyrkans Ungas organisation.

Den 22 april kl 19.00-20.00 har vi en återträff, däremellan ska ni i styrelsen ha arbetet med några uppgifter som ni får av oss, så planera in tid för det.

Kostnad: Gratis

Anmälan via medlemssidorna senast 10 mars

Frågor? Hör av er till Lisa.Gerenmark@svenskakyrkan.se 0511-26215