Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Demokratidag

Välkommen på Demokratidag för lokalavdelningar i Skara stift!

27 augusti 2023 i Kyrkans hus, Floby

Välkommen på demokratidag för engagerade i Svenska Kyrkans Unga! Dagen vänder sig till dig som sitter i en styrelse, är kontaktperson, registeransvarig eller intresserad av hur en kan utveckla det demokratiska arbetet i sin lokalavdelning. Dagen är gratis men vid sen avanmälan kommer lokalavdelningen faktureras 30 kr som går till Svenska Kyrkans Ungas insamlingsprojekt.

Program för dagen

10.00 Gemensamt pass om demokrati

12.00 Lunch

13.00 Välj mellan olika pass

  1. Demokrati och makt – att leda möten
  2. Att skriva en proposition eller motion
  3. Medlemssidorna – för dig som är registeransvarig eller administratör

14.15 Välj mellan olika pass

  1. Hur göra styrelsearbetet roligare
  2. Barnkonsekvensanalys – en introduktion
  3. Möten för alla åldrar – hur inkludera yngre barn på årsmöten och i styrelsearbetet

15.30 Välj mellan olika pass

  1. Medlemsmöten
  2. Våga använda din röst- ett pass om civilkurage
  3. Att arbeta med unga förtroendevalda – för dig som är personal eller ideell med uppgift att stötta SKU i din församling
  4. Ordförandesamling – för dig som är ordförande eller vice ordförande i din lokalavdelning

Dagen är slut ca kl 16.30

Anmälan öppnar i april

För er som vill arbeta mer internt med ert styrelsearbete kan vi rekommendera material som ni hittar på denna länk. 

Planeringsgruppen består av Thea Westermark, Anna Andersson, Lisa Gerenmark och Hanna Bothén (Sensus) 

Frågor? Hör av er till Lisa.Gerenmark(a)svenskakyrkan.se 0511-26215