Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Demokratidag

Välkommen på Demokratidag för lokalavdelningar i Skara stift!

27 augusti 2023

Dagen riktar sig till förtroendevalda och andra engagerade i lokalavdelningar och distrikt och kommer erbjuda flera olika pass om demokrati, barnkonsekvensanalys, styrelsearbete mm

Mer information och länk till anmälan kommer senare

 

Frågor? Hör av er till Lisa.Gerenmark(a)svenskakyrkan.se 0511-26215