Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Fördjupningsresa Oberammergau

Då resan blev inställd pga Corona hoppas vi få en ny chans våren 2021

Mer info kommer!