Rustad Ledarutbildning

Alla döpta och konfirmerade har en kompetens som behöver utvecklas och fördjupas. Därför erbjuder Skara stift ”Rustad” som är en fortbildning i uppdraget att vara människa, kristen och ledare samt att få växa och ta ansvar i församlingens grundläggande uppgift: fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. Detta är ett fortbildningskoncept för ungdomar som har ett ideellt engagemang och deras ledare.

Rustad består av tre delar:
1. Församlingens grundläggande uppgift
2. Grundläggande ledarskapsutbildning
3. Fördjupningshelg

Nu finns folder för Rustad 2016-2017, klicka här!