Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Rustad

Alla döpta och konfirmerade har en kompetens som behöver utvecklas och fördjupas.Därför erbjuder Skara stift ”Rustad” som är en fortbildning i uppdraget att vara människa, kristen och ledare samt att få växa och ta ansvar i församlingens grundläggande uppgift: fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission.

På varje Rustad finns flera workshops och seminarier att välja på, du som ung ideell väljer beroende på intresse och uppdrag i församlingen. Är du barntimmeledare, kyrkvärd, musiker eller ageravolontär? Det finns nånting för alla!

Mer information om RUSTAD finns HÄR