Nattkampen 2019

Nattkampen 2019 5-6 oktober på Ösjönäs, Tiveden.

Start kl 14.00 med mässa i Undenäs kyrka, hemfärd ca 12.00 på söndagen.

BORTOM STJÄRNORNA
När höstens mörker breder ut sig som en vänlig godnattfilt över skogarna, när fågelsången går till vila, stjärnorna tänds och naturen stillnar i frostens antågande – då samlas vi åter till nattkamp!
Men ett inte lika vänligt mörker breder ut sig i landet Bortom Stjärnorna. Därför behövs ljusets motkrafter. Eldar brinner redan i natten och vi tänder fler,  tillsammans kan gemenskapens och kärlekens lägereldar besegra det onda
mörkrets krafter.

Fem nattkampsdistrikt, som även välkomnar vänner från andra delar av landet, vandrar
i natten, kämpar i lägereldarnas och sagornas gemenskap, där också Kristus är med.

Folder
Affisch

Utrustningslista


FEMTIO ÅR!
Nattkampen fyller femtio! Vi firar det genom att arrangera det tillsammans, alla fem nattkampsdistrikten. Och vi har dessutom en särskild tävlingsklass: Pionjärerna – för alla nu lite äldre nattkampsrävar, som var med då för länge sedan!


ANMÄLAN OCH KOSTNAD
•Kostnad för medlem: 250 kronor/person vilket debiteras i efterhand. Ej medlem: 350 kr.
Är du medlem i Svenska Kyrkans Unga i Skara stift är hela avgiften subventionerad tack vare ett årsmötesbeslut. Läs mer HÄR
30 kronor av avgiften går till Svenska kyrkans Unga i Skara stifts insamlingsmål som 2019 är Talita

•Hela laget anmäler sig på särskild anmälningslapp – finns i foldern!
•Anmälan skickas till: Svenska Kyrkans Unga i Skara stift, Anmälan till Nattkampen, Box 263, 532 23 Skara. Kan också scannas eller fotas och sedan mailas till anmalan(a)skuskarastift.se
•Senast 16 sept skall anmälan vara Skara stift tillhanda
•Efteranmälningar fram till 23 sept debiteras med en extrakostnad på 50 kr/person. Ingen lunchpåse vid efteranmälan. Anmälningar efter 23 sept mottages ej.
•Återbud efter 23 sept debiteras med full kostnad (gäller ej mot uppvisande av sjukintyg etc senast 11 okt 2019 från läkare, förälder eller ansvarig ledare).

•Efter anmälan kommer kontaktpersonen få bekräftelse via e-post eller vanlig postgång.

LUNCHPÅSE
Ni som reser långt kan som lag beställa en lunchpåsar för hemresan (enbart beställning för helt lag). En matig ciabatta, frukt och dryck; Pris 60 kr/pers. Ange på anmälningslappen.


LAGET OCH KLASSERNA
Laget skall bestå av 4-7 deltagare. Varje lag skall ha en ansvarig ledare (minst 18 år)
Klass 1 Yngre – med ledare utom tävlan
13-16 år (född 06-03). Skall ha en ansvarig ledare 18 år eller äldre, utom tävlan.
Tävlar för en lokalavdelning-församling.
Klass 2 Äldre
17-22 år (född 02-97), en deltagare får vara äldre, inom tävlan. Laget skall ha en deltagare (minst 18 år) som ansvarig ledare, inom tävlan. Tävlar för en lokalavdelning-församling.
Klass 3 Alla åldrar
13 år (född 06) och äldre. Laget skall ha minst en deltagare som är 18 år eller äldre som ansvarig ledare, inom tävlan. Tävlar för en lokalavdelning-församling.
Klass 4 Övriga
Övriga lag. Lag från övriga distrikt, blandlag från olika lokalavdelningar/församlingar eller andra lag. Skall innehålla en ansvarig ledare, 18 år eller äldre, inom tävlan.
Lag sammansatt av deltagare från flera lokalavdelningar/församlingar kan även delta i annan klass under en enda lokalavdelnings eller församlings namn.
Distriktsstyrelselag kan tävla på samma villkor som lokalavdelning/församling.
Klass 5 Pionjärerna (Enbart detta jubileumsår)
För alla nu lite äldre nattkampsrävar, som var med då för länge sedan


KAMPEN OCH BANAN
Banans längd är strax under en mil. Den slingrar sig fram i detta
skogsland Bortom Stjärnorna. Spåret löper utmed porlande bäckar,
på böljande skogsvägar, följer framför allt skogens ridstigar och
urgamla lättvandrade leder.
Här och var brinner lägereldar välkomnande, ljuset driver bort
mörkret. Skratt och vänliga röster värmer. Där kommer ni också möta
de Uråldriga Uppgifternas Uppgifter:
• Bokens berättelser (Bibelkunskap)
• Helandets konst (Sjukvård)
• Lägereldarnas och skogarnas kunskaper (Friluftsliv)
Utöver dessa kommer det vandrande laget stöta på ytterligare fem
kontroller. Kan laget redan nu ana något av innehållet i dessa..?
Allra djupast inne i skogen kommer lagen också finna en rastplats:
en större glänta där det bjuds på enkel men stärkande nattlig kost, en
stunds vila och munter gemenskap kring brasan.

 

info om utrustning mm kommer finns här på hemsidan senast 1 september