Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Juniorläger

11-15 juni 2022 blir det stort läger för juniorer igen. Mer info kommer.

I filmen nedan kommer en sånghälsning från ledarna på musiklägret.


Gratis och lätt blir du medlem i Svenska Kyrkans Unga i Skara stift på vår medlemssida
Svenska Kyrkans Unga i Skara stift är beroende av sina medlemmar för att genomföra sin verksamhet. Vi önskar kunna fortsätta med Musiklägret, som är ett av våra största läger, och för det behöver vi våra medlemmar.
Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.
I år är deltagaravgiften subventionerad med 200 kr för medlem i Svenska Kyrkans Unga i Skara stift pga ett årsmötesbeslut.
På detta läger använder vi oss av Svenska Kyrkans Ungas anmälningspolicy.