Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Musikläger

Välkommen till musikläger på Flämslätt HÖSTEN 2021

Vi måste tyvärr flytta musiklägret även i år. Häng med på läger 13-14 november istället!

Lägret i november kommer fokusera på gemenskap då vi fått vänta så länge på att ses, men även mycket musik såklart! På lägret finns ett härligt ledargäng som ser till att alla deltagare trivs. Barn och ungdomar födda 2012 eller tidigare är välkomna att vara med. Alla deltagare sover på golv. Vi vill gärna att körledare eller annan ledare som barnen känner deltar under lägret. Medföljande ledare kan sova på hotellet om de vill, de unga ledarna sover med barnen.

PRIS
Lägret kostar 250 kr om du är medlem i BÅDE Svenska Kyrkans Unga i Skara stift och Kyrkosångsförbundet. Är du medlem i bara Svenska Kyrkans Unga är deltagaravgiften 350 kr, är du bara medlem i bara kyrkosångsförbundet är deltagargiften 550 kr och är du inte medlem i något av förbunden är deltagaravgiften 750 kr. För medföljande syskon sänks priset med 100 kr.

För medföljande ledare är priset 1400 kr, då ingår helpension och boende i hotellet.

Sista anmälan 8 oktober


Gratis och lätt blir du medlem i Svenska Kyrkans Unga i Skara stift på vår medlemssida
Svenska Kyrkans Unga i Skara stift är beroende av sina medlemmar för att genomföra sin verksamhet. Vi önskar kunna fortsätta med Musiklägret, som är ett av våra största läger, och för det behöver vi våra medlemmar.
Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.
I år är deltagaravgiften subventionerad med 200 kr för medlem i Svenska Kyrkans Unga i Skara stift pga ett årsmötesbeslut.
På detta läger använder vi oss av Svenska Kyrkans Ungas anmälningspolicy.