Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Kanotvägledarutbildning

Kanotledarutbildningen del 2 blir 30 juli- 1 aug på Flarken

Del 3 och 4 flyttas till 2022.

JESU MEDARBETARE
Kanotledarutbildningen är en ledarutbildning, en fördjupande kurs riktad till dig som är ledare i Svenska Kyrkans Ungas gemenskap och i den världsvida kyrkan. Som ledare är du Jesu medarbetare och som ledare behöver du mötesplatser där du kan växa, vila och fylla på. Kanotledarutbildningen är en sådan plats, en växtplats för både ledarskap och lärjungaskap.
FOLKHÖGSKOLEKURS
Kanotledarutbildningen, som är en folkhögskolekurs, vänder sig till anställda och ideella ledare i Svenska Kyrkans Unga med intresse för både ett pedagogiskt genomtänkt ledarskap och ett ideologiskt och teologiskt förankrat friluftsarbete.
Utbildningen vänder sig i första hand till ledare i Skara stift men även deltagare från andra stift eller sammanhang hälsas välkomna.
LEDAR- OCH KANOTUTBILDNING
Kursen är en fördjupande ledarutbildning. Men den tar också vara på kanotfärden som studierum och blir på så vis också en genomgripande kanotledarutbildning. Kursen vill, med skapelseteologiska och ideologiska resonemang i botten, söka praktisk och tankeväckande fördjupning i ledarskap samt i vattnets friluftsliv. Den tar sin utgångspunkt i traditionell kanoting, inte skandinavisk turistkanoting.
Kursen tar bland annat upp pedagogik och psykologi, ledaren och gruppen, planering och upplägg av friluftsarrangemang, andaktsliv och samtal, mathållning och utrustning, utflykter och längre turer, naturvett och säkerhet i kanot, kanothistoria och kanotkultur samt traditionella paddeltekniker.

FÖRDJUPNINGSGRUPPEN
Utöver den beskrivna grundläggande Kanotledarutbildningen finns även Fördjupningsgruppen – för dig som tidigare gått kanotledarutbildningen och dessutom samlat på dig erfarenheter i ledarskap i allmänhet och kanotledarskap i synnerhet. Gruppen kommer att jobba mycket med ledarskap i kyrkan, vägledarskap i friluftsliv samt fördjupad kunskap i kanotens friluftsliv bl a i strömmande vatten.
TRE DELAR
Kanotledarutbildningen består tidsmässigt av tre delar. Första delen, en skön aprilhelg, lever vi tillsammans i vindskyddsläger på Flarken i Kållands skärgård. Andra delen består av en rad praktiska och teoretiska uppgifter att lösa och studera hemmavid. Tredje delen är en augustivecka som genomförs som en älvfärd på större och skiftande vatten.
De tre kursdelarna förutsätter varann och kan inte separeras.
INSPIRATION
Kursen bygger på små grupper med två vägledare i varje grupp. Innehåll och kunskapsnivå kan på så vis i hög grad anpassas efter dina och övriga deltagares förutsättningar och tidigare erfarenheter.
Utbildningen är till stor del praktisk. Men den vill framför allt inspirera till ett mer reflekterat ledarskap, ett medvetet pedagogiskt arbete och ett ökat och fördjupat friluftsliv hemma i grupp, lokalavdelning eller församling. Samt väcka viktiga och livgivande tankar kring uppdraget som ledare i kyrkan, livet som Kristi lärjunge samt förhållandet och relationen Gud-Människa-Natur.
Välkommen till vattnets friluftsliv!

KURSFAKTA
Utbildningen genomförs dels på lägerplatsen Flarken dels på Dalälven.
Medverkande Anders Blom, Josef Hegart, Billy Joelsson m fl
Krav Född 2004 eller tidigare. Simkunnig.
Pris 1200 kronor. (Är subventionerat med 200 kr enligt årsmötesbeslut.) Ej medlem i Svenska Kyrkans Unga i Skara stift: 1900 kronor. Återbudsavgift.
Övriga kostnader Observera att mat för sista kursdelen (färdveckan) inte ingår i kursavgiften. Friluftsmat är ett av de ämnen som studeras och en rad förberedelser
sker under hemmastudierna. Avgiften, resorna samt matkostnaden bör betalas av din lokalavdelning eller församling.


Mer information
Anders Blom, Skara stift 0511-262 30 anders.blom(a)svenskakyrkan.se