Kanotvägledarutbildning

Välkommen till kanotvägledarutbildning 2020

24-25 april på Flarken samt 2-7 augusti i Dalälven

Mer info kommer snart!