Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Kanalen nyhetsbrev

Från och med 2021 kommer vi att skicka två olika nyhetsbrev. Dels ett till medlemmar som går ut en gång i kvartalet som tidigare. Nytt är att vi kommer skicka ett annat nyhetsbrev, i princip varje månad som går till lokalavdelningar och församlingar.

I lokalavdelningarna är det de som är upplagda på medlemssidorna som kontaktpersoner, registeransvariga och styrelseledamöter som kommer få nyhetsbrevet medans det i församlingarna är församlingens officiella mail som får nyhetsbrevet och så får den sedan vidarebefodras till de som arbetar med barn och unga.

Vi kommer inte heller skicka någon fysisk Kanalen och affischer utan affischer finns att ladda ner på hemsidan för utskrift och Kanalen blir enbart i digital form.

Detta görs av klimatskäl.

Anledningen till att vi gör två olika nyhetsbrev är att enskilda medlemmar och lokalavdelningar respektive församlingar har behov av olika typer av information.