Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Julinsamling – utmaning

Julinsamlingen startar första advent, men på grund av Covid-19 kommer det vara mycket svårare för församlingarna att samla in pengar. Vi vill därför utmana lokalavdelningarna att göra vad de kan för att bidra till insamlingen.

Den lokalavdelning som vi tycker har gjort det bästa jobbet kommer få en workshop med en av stiftets ageravolontärer.

Andra priser kan också komma att utdelas, t.ex till mest innovativa idé.

När ni i lokalavdelningen gör något för insamlingen ska ni ladda upp det på instagram och tagga @skuskarastift

Vi kommer dela era insatser så andra kan bli inspirerade och mer peppade att engagera sig

Vad ni delar kommer också vara underlag för vår bedömning.

Se på filmen för tips på aktiviteter!

HÄR kan ni hitta information om julinsamlingen och fler tips på aktiviteter!

Du kan också ladda ner och dela bilden ovan som ett sätt att inspirera andra att skänka pengar.