Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

HBTQ+

 

Bibeln berättar att människan skapades till Guds avbild. Det är bakgrunden till den kristna människosynen där varje människa har ett absolut
och okränkbart värde som aldrig får ifrågasättas.
Detta värde innebär också att människor delar ansvaret för hela skapelsen med varandra.
Svenska Kyrkans Unga som är Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation 
ska präglas av den kristna värdegrunden där betoningen
av människans okränkbara värde ska vara en del av den kultur och det
förhållningssätt som präglar arbetet.
Barn och unga i vårt arbete ska känna sig trygga i en gemenskap där
de blir respekterade. (taget ur våra etiska riktlinjer som ni hittar under policy)

Svenska Kyrkans Unga i Skara stift planerar för ett arrangemang för hbtq ungdomar under 2022. Se ”regnbågsläger” i menyn.

Förutom att jobba för att alla våra sammanhang ska vara inkluderande och trygga så vill vi också lyfta fram de olika goda exempel som finns runt omkring i vår organisation och i vårt stift.

Regnbågsnyckeln
Regnbågsnyckelns avsikt är att ge trygghet för hbtq-personer i församlingar. I församling som tilldelats Regnbågsnyckeln har medarbetare och förtroendevalda genomgått processmodellen och förväntas ha kompetens kring inkludering och hbtq.
Regnbågsnyckelmärkt församling förväntas vara ett mer inkluderande sammanhang för hbtq-personer och andra.
I Skara stift har Trollhättan genomgått processutbildningen för regnbågsnyckeln, Götene har påbörjar men är inte klara ännu.
Om du tycker att din församling borde bli bättre på att inkludera hbtq-personer så kan du tipsa om regnbågsnyckeln!

Arbetsgruppen för normmedvetet arbete
Arbetsgruppen för normmedvetet arbete, normgruppen, är en nationell arbetsgrupp inom Svenska Kyrkans Unga vars uppdrag är att arbeta på med hbtq-, genus- och jämställdhetsfrågor. De arbetar normkritiskt för att Svenska Kyrkans Unga ska vara en öppen och inkluderande gemenskap. De kan hålla workshops om normer och inkluderande metoder för medlemmar, styrelser och anställda och diskutera aktuella frågor. Tips om ni vill prata normer på ett läger t.ex.

Regnbågsgillet
Svenska Kyrkans Ungas lokalavdelning Camelot har i samarbete med Västerås stift  tagit fram dels en ”överlevnadsguide för queera kids” samt arrangerar regnbågsläger för unga hbtq-personer varje år.

Västerås stift ligger också bakom Enhörnings-tv Korta andakter för dig som känner att du inte passar in i normen.

EKHO
EKHO är en ekumeniska förening för kristna hbtq-personer. Det finns ingen lokalavdelning i Skara stift men det finns en i Göteborg och de har dessutom ungdomsträffar och ungdomsläger. Det finns även en frögrupp i Borås.

Svenska kyrkan och HBTQ
På den här sidan kan du läsa om Svenska kyrkans arbete med HBTQ frågor

Kontaktperson för HBTQ frågor i Skara stift är Lisa Gerenmark som också är stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga. Lisa nås på förnamn.eftermamn(a)svenskakyrkan.se