Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

SKAPELSETID

Friluftslägret 2021 blir två aktivitetsdagar:
– Gudhem/Forentorps ängar tisdag 29 juni
– Undenäs/Källebacken torsdag 1 juli

Sista anmälan 11 juni.

Temat för dagarna är SKAPELSETID.

När är det skapelsetid? Är det något som redan varit eller är det just nu också? Vad händer när något levande dör, är allt slut då eller? Vilka är med och skapar? Skapelseberättelsen i Bibeln, kan den hjälpa oss att upptäcka skapelsen och svara på våra frågor?
Ja, det tror vi!
Kom och hjälp till att se skapelsen på olika sätt!

SKAPELSETID är två aktivitetsdagar med inslag av skapande, andaktsliv och vandring med stationer kring temat skapelsetid. Självklart kommer det göras efter de rådande omständigheter som gäller till sommaren, vad beträffar restriktioner och annat.
Vi kommer att vara uppdaterade så vi vet som gäller. Efter sista anmälan den 11 juni kommer en bekräftelse till dig som är ledare där vi informerar om vad som gäller.
När vi genomför aktivitetsdagarna kommer vi att göra det så coronasäkert vi kan och förmår.
Dagarna har samma innehåll och upplägg, därför rekommenderar vi att ni väljer en av dagarna – även om ni såklart är välkomna att vara med på båda om ni vill det!

Vad ingår?

Planeringsgruppen står för hantverksmateriel och andakt. Varje grupp får lösa egen matsäck till dagen. Hela dagen kommer spenderas utomhus så det är kläder efter väder och skor att vandra en bit i som krävs.

Vad kostar det?

130 :- för medlem i Svenska Kyrkans Unga. Icke medlem i Svenska Kyrkans Unga 150:-
Ibland betalar lokalavdelningen lite av avgiften, fråga din ledare.
2021 subventioneras arrangemang av Svenska Kyrkans Unga i Skara stift med 100:- för medlemmar. Det innebär att kostnaden blir 30:-.

Får jag åka?

SKAPELSETID riktar sig till juniorer och ungdomar.

Platser och tider

Tisdag 29 juni: uppstart vid Gudhems kyrka i Stenstorps pastorat, strax utanför Falköping
Torsdag 1 juli: uppstart på Källebacken i Karlsborgs pastorat, strax utanför Undenäs
Preliminära tider 10.00 – 17.00. Exakta tider kommer i bekräftelsebrev efter anmälan.

Anmälan

Sista anmälan till aktivitetsdagarna är fredagen 11/6. Länk till anmälan hittas HÄR.