Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Svenska Kyrkans Unga

Du som är personal och jobbar med Svenska Kyrkans Unga är oerhörd viktig för ungas möjlighet till delaktighet i församlingen! Barn- och unga är ständigt beroende av vuxna för att få rum att höras, synas och tycka, i kyrkan såväl som i andra sammanhang.

Svenska Kyrkans Unga är, förutom en gemenskap av barn och unga som vill upptäcka kristen tro, också en metod för hur en kan göra barn- och unga delaktiga och engagerade i sin kyrka.
Genom demokratiska former får unga ta ansvar och vara med att bygga kyrka på sina villkor. Genom detta rustas unga till framtidens kyrkopolitiker, ideella och anställda.

Om du som personal behöver stöd eller tips på hur en kan jobba med Svenska Kyrkans Unga i församlingen så är du välkommen att kontakta Stiftskonsulent Lisa Gerenmark