Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

För dig som är personal

Du som är personal och jobbar med Svenska Kyrkans Unga är oerhört viktig för ungas möjlighet till delaktighet i församlingen! Barn och unga är ständigt beroende av vuxna för att få rum att höras, synas och tycka, i kyrkan såväl som i andra sammanhang.

Svenska Kyrkans Unga är, förutom en gemenskap av barn och unga som vill upptäcka kristen tro, också en metod för hur en kan göra barn och unga delaktiga och engagerade i sin kyrka.
Genom demokratiska former får unga ta ansvar och vara med att bygga kyrka på sina villkor. Genom detta rustas unga till framtidens kyrkopolitiker, ideella och anställda.

Just nu bjuder vi tillsammans med Skara stift korta digitala inspirationspass med fokus på arbete med barn och unga. Vi kommer även spela in korta inspirationsfilmer.

Digitala ungdomsträffar och konfirmander 9 februari kl 13.00-14.30 

Om du som personal behöver stöd i hur du kan jobba med Svenska Kyrkans Unga är du välkommen att kontakta Stiftskonsulent Lisa Gerenmark

 Länk till Skara stifts kompetensutvecklingskatalog.